ADHD dieet

Onderzoek heeft aangetoond dat er bij kinderen die een ADHD dieet volgden, duidelijk verbetering in hun gedrag opmerkbaar waren. Er werd getest op 5 ADHD kinderen, welke 5 weken lang een speciaal voor dit onderzoek samengesteld dieet voorgeschoteld kregen, het zo genoemde eliminatiedieet. Dat resulteerde in verbetering van het gedrag bij 60% van de kinderen.Dit zou kunnen betekenen dat ADHD ook wel de uitwerking van een allergie zou kunnen zijn.

Gezond koken met je kind met het kookboek van KinderKokkie
kk-cover
Koken met je kind? Klik hier voor het kookboek van KinderKokkie!

Veel mensen denken dat kleurstoffen en suikers vermeden moeten worden bij ADHD kinderen, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Kinderen reageren op meerdere voedingsmiddelen tegelijk en nooit op specifiek 1 middel. Het kan heel goed zijn dat suiker één van de boosdoeners is waar een kind niet tegen kan, maar dit is niet altijd zo.

In het ADHD dieet krijgen de ADHD kinderen een basisdieet voorgeschoteld, hierop wordt een streng eliminatie toegepast. Hierna wordt een speciaal op maat samengesteld dieet gemaakt voor het ADHD kind. Geen één ADHD dieet is hetzelfde omdat de overgevoeligheid op producten per ADHD kind verschillen. Er wordt dus een individueel dieet gemaakt. Het betreft een erg intensief dieet en vraagt vooral van de ouders nogal wat. Er moet elke dag een voedseldagboek bijgehouden worden en de voedingsproducten worden uitgebreid getest.

Bij dit dieet is het van groot belang dat het dieet gevolgd wordt onder deskundige begeleiding, daarom is het helaas niet mogelijk om meer informatie te geven over de samenstelling van het dieet. Zoals eerder gezegd is het een individueel dieet en puur op de overgevoeligheidsreacties van het ADHD kind gericht.

Het ADHD dieet is van korte duur, door oudere ADHD kinderen wordt het dieet gedurende 4 tot 5 weken gevolgd en jongere ADHD kinderen volgen dit dieet gedurende 3 tot 4 weken. Indien het dieet niet het gewenste resultaat oplevert dan mag het ADHD kind na afronding van het dieet weer alles eten.
Indien het dieet wel het gewenste resultaat oplevert dan kan er begonnen worden met het vervolgonderzoek, langzaamaan wordt het dieet dan uitgebreid.